5_thumb

1. Giữa người với người chính là một loại nhân duyên. Giữa tâm với tâm chính là một loại giao lưu chia sẻ. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương chính là một loại cảm tình. Giữa tình cảm với tình cảm chính là một loại thật lòng, thật dạ. Giữa sai lầm, tội lỗi với sai lầm, cần một loại tha thứ.

5_thumb

Chuyện cảm động...senhongshop.com

5_thumb

senhongshop.com [sưu tầm]

5_thumb

Hiểu về ý nghĩa của tượng Phật vua sám hối...senhongshop.com sưu tầm

top
facebooklinkedinpinterest
bo cong thuong